Opi ja onnistu esteettä
Esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä oppilashuollon henkilöstölle suunnatun Opi ja onnistu esteettä -koulutushankkeen tavoitteena on tukea moninaisten oppijoiden osallisuutta, hyvinvointia sekä oppimista ja kasvua. Kolmesta seminaarista, ympäri Suomea järjestettävistä pedagogisista kahviloista sekä verkkotyöskentelystä koostuva hanke käynnistyy syksyllä 2015 ja kestää vuoden 2016 loppuun.

Hankkeen pääteemoja ovat:

  • esteetön oppimisympäristö kaikille (seminaari loppuvuodesta 2015)
  • oppimista ja kasvua tukeva osallistava toimintakulttuuri (seminaari alkuvuodesta 2016) sekä
  • osallisuus ja toimintakyky (seminaari syksyllä 2016).

Valterin Opi ja onnistu esteettä -hanketta koordinoi Ruskis ja se on Opetushallituksen tukema. Hankkeen toteuttajakumppaneina toimivat Valteri-oppimis- ja ohjauskeskukset: Mikael, Mäntykangas, Onerva, Ruskis ja Svenska skolan för synskadade och SPERES-nätverk ja Tervaväylä.

Hankkeen asiantuntijaverkoston kumppaneiksi ovat sitoutuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointipalvelut -yksikön vammaispoliittinen asiantuntija, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, Kehitysvammaliiton Tikoteekki, Papunet ja Selkokeskus, Näkövammaisten keskusliiton hallinnoima Nääkkö nää -asiantuntijaverkosto, Aivoliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Suomen Kuurosokeat.

Lisätietoa hankesivuilta opijaonnistu.fi