Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen

 • sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen ja tukeminen
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettäviä materiaaleja
 • sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu
 • kognitiivis-affektiivisiin harjoitukset

Arjen työkaluja luokan hallintaan

 • luokan hallinta kouluyhteisönä: koulun ilmapiiri, erilaiset ohjelmat, opiskeluhuoltosuunnitelma, koulun työrauhaa koskeva laki ja keinovalikoimat
 • luokan hallinta ryhmänä: ryhmäilmiöt, erilaiset toimintamallit,  sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen
 • yksilön tukeminen: haastava käyttäytyminen, aggression kohtaamisen keinot, ennaltaehkäisy ja  käyttäytymisen hallinta, ART-menetelmä

Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä

 • strukturoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • visualisoinnin mahdollisuudet opetuksen ja arjen selkiyttämisessä
 • ajan, tilan, toimintojen ja henkilöiden strukturointi
 • sääntöjen ja sopimusten visualisointi
 • sosiaalisten tilanteiden visualisointi

Haastavan käyttäytymisen syyt, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

 • mitä haastava käyttäytyminen on?
 • mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä?
 • miten ennaltaehkäistään ja analysoidaan haastavaa käyttäytymistä
 • miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään

 • miten auttaa lapsia suojaamaan itseään ja pitämään huolta omista rajoistaan?
 • turvataitokasvatus lasten turvallisuuden vahvistamisessa; menetelmiä ja materiaaleja
 • väkivaltakokemukset ja lapsen tukeminen vaikeissa kokemuksissa
 • turvakeskustelu lapsen suojan vahvistamiseksi
 • huolen puheeksi ottaminen ja yhteistyö vanhempien kanssa
 • turvataitokasvatus osana oppilashuollon yhteistyötä