Onervan tilauskoulutustarjottimella on useita erityisopetushenkilöstön digiloikkaa tukevia koulutusteemoja. Koulutukset soveltuvat myös muulle opetushenkilöstölle ja kokonaisuus voidaan räätälöidä juuri tarpeittenne mukaiseksi käytännön paja- ja laitetyöskentelyineen.
Yhteydenotot: pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemi, antti.peltoniemi@valteri.fi

Uudenlaiset oppimisympäristöt ja oppiminen

Millainen on OPS 2016 mukainen oppimisympäristö? Koulutuksessa tutustutaan käytännössä aktivoivaan ja toiminnalliseen oppimisympäristöön sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Samalla pohditaan oppimisympäristön merkitystä oppimiselle ja tutustutaan erilaisiin ratkaisuihin. Koulutuksessa mietitään myös mitä uudenlainen toimintakulttuuri vaatii ja miten siihen voidaan valmistautua.

Varhaiskasvatuksen TVT – menetelmiä

Tavoite: Harjoitellaan innostavia työvälineitä ja – tapoja varhaiskasvatuksen jokapäiväisen toiminnan tueksi.

 • Omat tarinat talteen ja jakoon
 • Lukemisen ja laskemisen perusteiden harjoittelua
 • Toiminnanohjausta mobiililaitteen avulla
 • Pelejä ja leikkejä: teknologia hyötykäyttöön toiminnallisesti

TVT-menetelmiä esteettömään oppimisympäristöön

Tavoite: Avartaa peruskäsitteistöä sekä pedagogisen arkitoiminnan mahdollisuuksia laitenäkökulmasta riippumatta.

 • Toimintaympäristöjä kaikille laitteille
 • Miten suunnittelen ja aktivoin kohti monipuolista tiedonkäsittelyä?
 • Yksilöllisen oppimisen tukemisen tapoja
 • Yhteisöllisen oppimisen tapoja
 • Arvioinnin rikastamisen mahdollisuuksia

Yksilöllisiä TVT – menetelmiä mobiililaitteilla, (kokopäivä)

Tavoite: Tutustua hyödyllisiin teknologiatuettuihin arjen toimintoihin laaja-alaisen TVT-osaamisen hengessä, ajantasaiseen tutkimukseen perustuen.

Media

 • Miten ohjaan kertomaan kuvilla monimuotoisesti?
 • Innosta ja osallistu tietotyöhön videoiden välityksellä
 • Kuunnelmat ja äänet talteen
 • Yksilöllisen arviointi

Tekstit

 • Lähteiden merkitsemisestä lähdekritiikkiin
 • Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapoja
 • Muistiinpanojen monet mahdollisuudet
 • Julkaisukelpoisuuden arviointi

Pelit

 • Rakentelua ja robotiikkaa – rakenna robotti ja ohjelmoi sitä
 • Suunnitelmasta taloksi – miten tukea pitkäjänteistä projektityötä pelin avulla
 • Oppilasta aktivoivat pelilliset arviointimenetelmät

iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena

 • iPad erityistä tukea tarvitsevien arjen hallinnan tukena
 • iPadin perussovellukset ja helppokäyttötoiminnot
 • kommunikointisovellukset
 • sovelluksia tukemaan arjen jäsentämistä (strukturointi ja sosiaaliset tarinat), sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja