Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on edellyttänyt opetussuunnitelmien uudistamista ja käytäntöjen tarkistamista.

Onerva tarjoaa opetuksen järjestäjien kehittämisryhmille ja henkilöstölle konsultaatiota oppilashuollon kehittämiseen. Ohessa esimerkki konsultaatiotapahtumien etenemisestä. Voitte tilata myös kertakonsultaation. Konsultaatio edellyttää tilaajan ja Valteri Onervan asiantuntijan yhteistä suunnittelua ja Onervan asiantuntijan tutustumista konsultointia koskeviin materiaaleihin etukäteen. Oheisten esimerkkien lisäksi voimme räätälöidä tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden.

Osa I Konsultaatio

Kohderyhmä: OPS- työryhmä/ ohjaus- tai kehittämisryhmä

Sisältö: Uudistustarpeiden analyysi ja kehittämistyön organisointi, työnjako, käytännön toteutuksen suunnittelu. Onervan asiantuntija on tutustunut opetuksen järjestäjän asiakirjoihin ja materiaaleihin ja työryhmä on lähettänyt kysymyksiä asiantuntijalle etukäteen. Uudistustyö käynnistyy.

Osa II–III Konsultaatiotapahtumia

Kohderyhmä: Ohjaus- tai kehittämisryhmä/yhdyshenkilöt

Sisältö: Kehittämisprosessin tuki. Vuoropuhelua, palautetta ja konsultaatiota työryhmätyöskentelyn ja sen tuotosten ja Onervan asiantuntijan kesken erikseen sovittavalla tavalla joko paikan päällä, puhelimitse tai verkkovälitteisesti.

Tilaukset ja yhteydenotot

Sirpa Oja
Sähköposti: sirpa.oja@valteri.fi
Puhelin: 0295 332 863