Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet – mitä haasteita oppimiselle?

 • hahmotusvaikeuksien ilmeneminen
 • hahmotusvaikeuksien tunnistaminen
 • tukeminen koulutyössä

Näkemisen haasteet koulutyössä/Heikkonäköinen oppilas koulussa

 • oppilaan toiminnallinen näkökyky
 • oppimateriaalien ja apuvälineiden käyttömahdollisuudet
 • oppimisessa, opettamisessa ja koulunkäynnin tuessa huomioitavat asiat

Kun visuaalisuus puuttuu/Sokea oppilas ala- ja yläkoulussa

 • sokeuden vaikutus oppimiseen ja koulunkäyntiin
 • käytännön ohjausta erityisopintotekniikoiden harjoittamiseen sekä oppimateriaalien ja apuvälineiden käyttöön
 • opetuksen eriyttäminen ja arviointi

Monitarpeisen näkövammaisen oppilaan koulutyön tukeminen

 • erilaisten näkövammojen vaikutus oppimiseen ja opettamiseen (heikkonäköisen oppilaan toiminnallinen näkö, aivoperäinen näkövamma, sokeus)
 • oppimisympäristössä huomioitavia asioita
 • oppimateriaalit ja apuvälineet
 • esimerkkejä arjen työhön

Konsultaatiosta tukea liikunnanopetukseen, kun ryhmässä on näkövammaisen oppija

 • näkövammaisen oppilaan koululiikunnan mahdollisuuksien kartoittaminen
 • keinoja, joilla oppilas voi osallistua liikuntaan täysipainoisesti mutta niin, että hänen haasteensa ja mahdollisuutensa otetaan huomioon
 • konsultaation pohjalta laaditaan kirjallinen palaute, jossa on oppilaalle suunniteltuja koululiikuntalajeja ja järjestelyehdotuksia

Monitarpeisen näkörajoitteisen oppilaan liikunta

 • tietoa ja harjoitteita monitarpeisen näkörajoitteisen oppilaan liikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • ideoita myös niiden oppilaiden liikuntaan, joilla näkörajoitteet eivät ole hallitsevia
 • pienryhmissä ja toiminta-alueittain etenevien oppilaiden kanssa työskenteleville esi- ja perusopetuksen moniammatilliselle henkilöstölle
 • kouluttajana toimii näkövammaisten opettamiseen erikoistunut liikunnanopettaja

Tukea näkövammaisen oppijan aineenopetukseen

 • näkövammaisen oppijan ainekohtaiset tuen tarpeet yleisopetuksen ryhmässä
 • opetuksen toteuttamistavat ja opiskelutekniikat
 • apuvälineet ja oppimateriaalit
 • koulutus räätälöidään asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeisiin

Voimaa työparien ja tiimien työskentelyyn (1pv)
Tavoite:
Kehittää ja tukea yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tiimi- ja työparityöskentelyssä. Koulun yhteistoiminnallisuuden lisääminen.
Sisällöt:

 • työ- ja tehtäväjako sekä vastuut
 • yhteisen suunnittelun merkitys
 • haastavat kohtaamiset oppilaiden ja koulun aikuisten kesken
 • myönteisen ilmapiirin ja oppimisen ilon rakentaminen luokkaan
 • ratkaisukeskeiset menetelmät
 • voimavaroja työhön

Kouluttajat: Onervan ohjaavat opettajat
Koulutuspäivä sisältää työskentelyä pienryhmissä ja vertaisohjausta.