Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen – yhdessä saattaen

  • pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottaminen
  • pidennetyn oppivelvollisuuden erityiskysymyksiä
  • erityisen tuen prosesseja ja opetuksen järjestelyitä siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen
  • kohderyhmänä on opinpolkua järjestelevä moniammatillinen henkilöstö

Kohti toista astetta – erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen haasteet

  • huomioitavia asioita erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan siirtymisessä toiselle asteelle
  • toisen asteen jatkomahdollisuudet sekä erityisopettajan ja opinto-ohjaajan rooli ”saattaen vaihtamisessa”