Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen

  • lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehittyminen
  • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
  • käytännön työvälineitä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen