KPL-menetelmästä ideoita kielellisten taitojen kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa

KPL-kokosanamenetelmä osana suomen kielen opetusta. Koulutuksessa tutustutaan KPL-menetelmään ja materiaaliin sekä niiden käyttöön erityisesti kielihäiriöisten ja kuulovammaisten lasten esi- ja alkuopetuksessa.
Yhteystiedot: tiina.siiskonen@valteri.fi

Kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa

 • kielellisten taitojen kehittyminen ja kielellisten taitojen arviointimenetelmät
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen riskitekijät ja niiden tukeminen
 • nimeämisen, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen tukeminen
 • kielellisten taitojen tukemisessa hyviksi havaitut materiaalit, pelit ja leikit

Monilukutaito ja TVT

 • laaja-alaiset luku-, kirjoitus- ja mediataidot
 • uuden opetusteknologian tuomat mahdollisuudet
 • tabletit, pilvipalvelut ja blogit oppimisen tukena
 • oppikirjaton koulu

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

 • struktuurista kommunikointiin – kuvat kertovat
 • kuvista käytännön ideoita ja esimerkkejä
 • viittomakielestä tukiviittomiin – kädet puhuvat viittomat tutuiksi, käytännön harjoituksia

Hupsis ja hopsis! Motorinen rata kielenkehityksen tukena

 • lapsen sensomotoriikan, kielen kehityksen ja liikunnan merkitys lapsen kehitykselle
 • kielenkehitys ja sensorisen integraation perusteet
 • käytännön työkaluja ja menetelmiä sensomotoristen valmiuksien tukemiseen
 • käytännön harjoittelua
  Koulutusharjoitteet liikuntatilassa