Kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa

 • kielellisten taitojen kehittyminen ja kielellisten taitojen arviointimenetelmät
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen riskitekijät ja niiden tukeminen
 • nimeämisen, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen tukeminen
 • kielellisten taitojen tukemisessa hyviksi havaitut materiaalit, pelit ja leikit

KPL-menetelmästä ideoita kielellisten taitojen kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa

 • KPL-kokosanamenetelmä osana suomen kielen opetusta. Koulutuksessa tutustutaan KPL-menetelmään ja materiaaliin sekä niiden käyttöön erityisesti kielihäiriöisten ja kuulovammaisten lasten esi- ja alkuopetuksessa.
  Yhteystiedot: tiina.siiskonen@valteri.fi

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

 • struktuurista kommunikointiin – kuvat kertovat
 • kuvista käytännön ideoita ja esimerkkejä
 • viittomakielestä tukiviittomiin – kädet puhuvat
 • viittomat tutuiksi, käytännönharjoituksia

Varhaiskasvatuksen TVT – menetelmiä

Tavoite: Harjoitellaan innostavia työvälineitä ja – tapoja varhaiskasvatuksen jokapäiväisen toiminnan tueksi.

 • Omat tarinat talteen ja jakoon
 • Lukemisen ja laskemisen perusteiden harjoittelua
 • Toiminnanohjausta mobiililaitteen avulla
 • Pelejä ja leikkejä: teknologia hyötykäyttöön toiminnallisesti

Hupsis ja hopsis! Motorinen rata kielenkehityksen tukena

 • lapsen sensomotoriikan, kielen kehityksen ja liikunnan merkitys lapsen kehitykselle
 • kielenkehitys ja sensorisen integraation perusteet
 • käytännön työkaluja ja menetelmiä sensomotoristen valmiuksien tukemiseen
 • käytännön harjoittelua
  Koulutusharjoitteet liikuntatilassa