1. Verkkovälitteiset luennot

Suunnittelemme tilaajan kanssa eripituisia verkkovälitteisiä luentoja sekä tarvittaessa teemaan liittyvää jatkotyöskentelyä. Luennot sopivat esimerkiksi erilaisten Veso-päivien yhteyteen tai muihin koulutus- ja kehittämispäiviin. Alla esimerkkejä teemoistamme, joita löydät lisää kotisivuiltamme tilauskoulutuksista.

Konsultatiivisen työotteen mahdollisuus erityisopetuksessa

 • mitä tarkoittaa konsultatiivinen työote?
 • konsultaation keinoja ja menetelmiä
 • konsultaation toteutusmalleja
 • kouluttajana: kehittämispäällikkö Marjatta Mikola ja ohjaava opettaja Sirpa Oja

Ajattelun taidot

 • ajattelun taidot ja oppiminen
 • ajattelun taitojen harjoituttaminen koulun arjessa
 • erilaiset pelit, leikit ja kehittämisohjelmat
 • kouluttajana: ohjaava opettaja Sirpa Oja

Asperger-oppilaan tukeminen koulussa

 • mitä tarkoittaa Aspergerin oireyhtymä?
 • opetuksen jäsentäminen ja ennakointi
 • sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki
 • kouluttajana: ohjaava opettaja Päivi Norvapalo tai Tero Kujala

Oppimista tukeva arviointi

 • monipuolinen ja kannustava arviointi
 • arviointi oppimisen tukena
 • opintojen aikainen arviointi ja päättöarviointi
 • tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
 • kouluttajana: ohjaava opettaja Merja Koivisto

Monilukutaito

 • mitä tarkoittaa monilukutaito?
 • laaja-alaiset luku-, kirjoitus- ja mediataidot
 • miten monilukutaitoa voi harjoittaa koulun arjessa ja oppisisältöjen käsittelyssä?
 • kouluttajana: ohjaava opettaja Sirpa Oja

Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen

 • mitä haastava käyttäytyminen on?
 • miten ennaltaehkäistään ja analysoidaan haastavaa käyttäytymistä?
 • miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
 • kouluttajana: ohjaava opettaja Päivi Norvapalo tai Tero Kujala

Teknisesti luento järjestetään AC-yhteydellä (Adobe Connect Pro). Luennon vastaanottaja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen ja videotykin, kaiuttimet ja mahdollisuuksien mukaan myös mikrofonin. Mikäli vastaanottajalla ei ole käytössä mikrofonia, voidaan käyttää AC-järjestelmän chat-ominaisuutta kommunikointiin luennoitsijan kanssa. Tilattuaan luennon vastaanottaja saa ohjeet kirjautumiseen ja äänten testaukseen omalla laitteistollaan.

Tiedustelut ja tilaukset:
Koulutussihteeri Pirjo Tolppi, pirjo.tolppi@valteri.fi, puh. 0295 33 2854

2. Verkkokurssit

Tulossa:

 • monilukutaito
 • tunne- ja turvataidot
 • mobiililaitteet erityisopetuksessa
 • kolmiportainen tuki ja monialainen oppilashuolto

Tiedustelut:
Pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemi, antti.peltoniemi@valteri.fi, puh. 0295 33 2847