Tiedote: Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun

KPL-kokosanamenetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite- ja sanavarastoa sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. KPL-materiaali sopii muun muassa erityisopetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen sekä äidinkielen esi- ja alkuopetukseen.

Kun materiaalin aiemmat painokset myytiin loppuun, sanastoa ja kuvia päivitettiin jonkin verran, mutta suurimmat muutokset näkyvät julkaisutavoissa. Suurin osa materiaalista on nyt tulostettavissa suoraan verkosta. Valterin Voppi-verkkopalvelun KPL-sisällöt löytyvät täältä.

Painetut KPL-kuva- ja sanakortit valmistuivat juuri. Ne ovat tilattavissa Valteri-Puodista. Koska yksi korttikansio sisältää vain yhdet kuva- ja sanakortit, kaksi kansiota on saatavissa yksittäisiä kansioita edullisempaan yhteishintaan. Käyttäjän opas on vielä tekeillä.

KPL-kortteja