Rakennusblogi: Mitä tapahtuu kun henkilökunta osallistuu hankkeeseen?

Tarinapajoista kaikki alkoi. Siitä, kun kerroimme hankesuunnitelman tekijöille sen, mitä itse kunkin työ on, kuvasi, mitä silloisesta kannattaa säilyttää ja mitä muuttaa. Tarinat muovautuivat hankesuunnitelman kuvauksiksi, numeroiksi ja tilaohjelmaksi. Siitä vaiheesta on aikaa jo viisi vuotta. Kun hankesuunnitteluvaihe muuttui suunnitteluvaiheeksi, selvisi, mitä tarkoittaa käyttäjiä osallistava hanke. Hankkeen tavoitteet kirkastuivat käyttäjien kriteereiksi, joissa olivat sulassa sovussa niin kaltevat katot, esteettömyyden eri teemat kuin pedagogiset painotukset. Kyse ei ollutkaan vain siitä, että mietimme, minkä värisiä työtuoleja haluaisimme, vaan huomattavasta muutoksesta. Jouduimme kyseenalaistamaan omat työskentelytottumukset. Infotilaisuuksiin, työpajoihin, kommentointeihin on sisältynyt lukematon määrä kiukkuisiakin ajatuksia.

WP_20150526_001

Suunnitelmavaiheen alku oli tikkuinen, koska tuota vaihetta siivitti hankala yhtälö, joka muodostui käytettävissä olevista varoista, käyttäjien toiveista ja terveen rakennuksen luomisen paineesta. Näytti siltä, että tuo yhtälö ratkeaa vain kahdella tavalla: rakennetaan maitopurkki-tyyppinen rakennus ja unohdetaan toiveet toimintojen sijoittumisesta päivänvaloon eli ikkunallisiin tiloihin ja sijoitetaan kerroksiin sellaisia tiloja, jotka lähtökohtaisesti ajateltiin sijoittuvan maan tasalle, kuten uima-allas, liikuntasali ja valmistuskeittiö. Keskustelimme, keskustelimme ja keskustelimme. Etsimme ratkaisuja todenteolla. Saimme massoitusluonnoksia, joita kommentoimme laatimiemme kriteereiden valossa. Yhtälö ratkesi, kun löysimme uuden tavan käyttää tiloja. Eri tilaratkaisuja pohdittuamme päädyimme Oivallus-tilakonseptiin, joka perustuu avautuvaan työ- ja oppimistila-ajatteluun.

Jo suunnittelutyön alkuvaiheessa sovimme, että jokainen henkilöstöstä seuraa ainakin yhden tilan suunnittelua ja rakentamista. Suunnitteluvaiheita ovat olleet: luonnosvaihe 1, luonnosvaihe 2, varastoinnin suunnittelu, joka liittyi kiintokalustesuunnitteluun ja irtokalustesuunnitteluun. Nämä kaikki vaiheet ovat edenneet siten, että ensin on kartoitettu käyttäjien tarve, jonka pohjalta suunnittelija on tehnyt alustavat suunnitelmat, joita käyttäjä on kommentoinut. Kommentit huomioituaan suunnittelija on esittänyt uudet suunnitelmat, jotka mahdollisesti pienellä hiomisella on hyväksytty ja päätetty. Hyväksyntävaiheessa jokainen henkilökunnasta on kuittauksellaan intran ko. dokumenttiin kertonut olevansa ajan tasalla.

WP_20150526_002

Osallistamisen lisäksi tässä hankkeen suunnittelutyössä on ollut oleellista tietomallin hyödyntäminen. Käyttäjien kohdalla tämä tarkoitti sitä, että pääsimme virtuaalisesti kävelemään taloon jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki halukkaat pääsivät kokemaan uudisrakennuksen sisätilat kolmiuloitteisesti 3D-mallin ja silmikon avulla. Mallista tehtiin myös uudisrakennuksen esittelyviedeo, joka on nähtävissä tästä.

WP_20141203_003

Tämän kevään aikana suunnitelmat ja virtuaalikävelyt ovat konkretisoituneet, kun olemme päässeet vierailemaan rakennuksella. Vierailujen yhteydessä olemme mm. testanneet eri vaihtoehtoja esim. printtilasien väritystä. Näiden käyntien jälkeen on virinnyt keskustelua erinäisistä asioista, joiden ratkominen luo Onervan uutta toimintakulttuuria. Herkulliseksi keskustelun tekee vielä se, että opetussuunnitelmat uudistuvat ja sen uudistuksen keskeisin tavoite on uudistaa koulun toimintakulttuuria.

Käyttäjien osallisuus on ollut huomattavan laajaa. Kaiken edellä kuvaamani lisäksi luomistyötä on innovoiden suunniteltu lukuisissa eri ryhmissä ja niiden pienryhmissä. Esimerkiksi Opinportaiden suunnittelussa on mukana kymmeniä ihmisiä, mukaan lukien Jyväskylän yliopiston opiskelijoita. Kahvikupposten äärellä olemme jopa huokailleet kaiken tämän työn määrää, mutta samalla olemme todella tekemässä näkyväksi tulevaisuuden koulua, uudenlaisia oppimis- ja työympäristöjä.

Tuulia Ikkelä-KoskiKirjoittaja on Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan oppimispäällikkö Tuulia Ikkelä-Koski, joka johtaa rakennushanketta käyttäjän edustajana.

Kommentoi