Olemme laaja ja moniammatillinen työyhteisö, jossa on lähes 200 työntekijää. Henkilöstö koostuu pääasiassa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Opettajat ja ohjaajat ovat suurimmat yksittäiset ammattiryhmät.

Organisaatiomme on aktiivisesti kehittyvä ja uudistuva. Pyrimme kehittämään toimintaamme siten, että se vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaidemme nykyisiä ja tulevia tarpeita. Uusien haasteiden myötä myös eri henkilöstöryhmien ja yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen, mutta edellytämme myös työntekijöiltä joustavuutta, yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta. Yhteistyö ja kumppanuus ovat keskeisiä toimintaperiaatteitamme. Se tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista suuntautumista ulospäin, yhteyksien luomista ja verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa.

Avoimet virat

Tällä hetkellä ei avoimia virkoja.