Opiskeluun liittyvät harjoittelut

Toimimme harjoittelupaikkana useiden eri alojen opiskelijoille. Pääasiassa harjoittelijat ovat kasvatus- ja sosiaalialan opiskelijoita. Yleensä harjoittelusta tehdään sopimus opiskelijan oman oppilaitoksen kanssa, ja harjoittelijalle nimetään ohjaaja.

Harjoittelu voi parhaimmillaan vahvistaa näkemystä siitä, mihin opiskelija haluaa jatkossa suuntautua tai mitä haluaa tehdä. Joskus harjoittelun yhteydessä voi syntyä myös ajatus opinnäytetyön tekemisestä yhteistyössä meidän kanssamme.

Harjoittelumahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä ja pyyntöjä tulee paljon. Joidenkin oppilaitosten kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä, ja siten on muodostunut jo hyviä, vakiintuneita käytänteitä. Ensisijaisesti toivommekin yhteydenottoja suoraan oppilaitosten edustajilta. Yksittäisten opiskelijoiden toivomme tarvittaessa ottavan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen onerva@valteri.fi.

 

Opinnäytetöiden tekeminen

Koska kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvä yhteistyö on osa toimintamme perustaa, pyrimme luomaan yhä parempia mahdollisuuksia myös opinnäytetöiden tekemiseen. Erilaisia pyyntöjä tulee kuitenkin paljon. Siksi toivomme, että niiden tekemistä harkitsevat toimittaisivat suunnitelmansa meille sähköpostitse osoitteeseen onerva@valteri.fi.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Opinnäytetyön tekijän tiedot (nimi ja yhteystiedot)
  • Oppilaitos/osasto ja ohjaaja (yhteystiedot)
  • Opinnäytetyön tyyppi (päättötyö, proseminaarityö, pro gradu tms.)
  • Aihe (lyhyesti)
  • Tiedonhankintatapa (kysely, haastattelu, harjoitusohjelma tms.)
  • Kohderyhmä (tyyppi, laajuus tms.)
  • Kuvaus siitä, mitä opinnäytetyön tekeminen edellyttää Onervalta

Kun olemme tutustuneet suunnitelmiin, otamme niiden tekijöihin yhteyttä. Voimme sitten yhdessä tarkentaa suunnitelmia, pohtia niiden toteutusmahdollisuuksia ja sopia käytännön toimenpiteistä.

 

Siviilipalvelus

Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia siviilipalveluksen suorittamiseen osana moniammatillista työyhteisöämme. Sopiva ammattitutkinto tai opiskeluala ja ajokortti ovat hakijalle eduksi, mutta myös ylioppilastutkinto ja kulloinkin ajankohtaisia tarpeitamme vastaava suuntautuneisuus – esimerkiksi tietotekniset taidot – voivat olla riittäviä perusteita valinnalle.

Parhaimmillaan siviilipalveluskokemus voi avata jopa uusia työllistymismahdollisuuksia ammattilaisille ja opiskelijoille tai selkiyttää uravalintoja tulevaisuuttaan vielä pohtiville: vahvistaa näkemystä siitä, mitä haluaa jatkossa tehdä ja mille alalle haluaa suuntautua.

Tällä hetkellä mahdollisesti avoinna olevat palveluspaikat löytyvät Siviilipalveluskeskuksen kotisivuilta (www.sivarikeskus.fi).