Oppilaat pukeutuvat käytävässä

Tavoitteenamme on erityisesti tukipalveluiden saavutettavuuden lisääminen ja lähikouluperiaatteen tukeminen. Tähän pyrimme tehostamalla toimintaa, luomalla uusia toimintamalleja ja innovaatioita sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Etsimme yhdessä ratkaisuja oppimiseen ja sitä tukevaan kuntoutumiseen, kun vaikeudet liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, kieleen ja vuorovaikutukseen. Toimintaamme ohjaavat kehittävä työote, tutkimuksen hyödyntäminen ja verkostoituminen.

Olemme sitoutuneet oppimisen ja hyvän elämän edistämiseen – vastuullisesti, vaikuttavasti ja yhdessä.