Asiakkaita Educa-messuilla

Kumppanuus ja verkostoituminen ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita. Yhteistyötä tehdään alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneitamme ovat olleet alan liitot ja järjestöt sekä yliopistot ja sairaalat. Yhteistyö muiden valtion erityiskoulujen kesken on tiivistynyt entisestään Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin luomisen ja uusien yhteisten haasteiden myötä. Valterin erityisenä haasteena on lähikouluperiaatteen tukeminen yhdessä Opetushallituksen sekä alueellisten ja paikallisten opetuksen järjestäjien kanssa.

Yhteistyö on monimuotoistunut ja laajentunut. Siten muutkin yksittäiset organisaatiot – yksiköt ja laitokset – sekä verkostot ja yhteistyöohjelmat ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Esimerkiksi yhteistyö Niilo Mäki Instituutin kanssa on jo vakiintunutta. Joidenkin kumppaneiden ja -verkostojen kanssa yhteistyö saattaa taas olla vaikkapa vain hankekohtaista.

Tällä hetkellä teemme yhteistyötä erityisesti seuraavien toimijoiden kanssa:

LIITOT JA JÄRJESTÖT

YKSIKÖT JA LAITOKSET

VERKOSTOT JA YHTEISTYÖOHJELMAT