Aivoliitto ry

 • Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.
 • Onerva ja Aivoliitto ovat tehneet monimuotoista kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvää yhteistyötä siitä asti, kun liitto perustettiin vuonna 1977.

 

Autismi- ja Aspergerliitto ry

 • Jäsenyhdistystensä muodostama järjestö edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.
 • Keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua mm. kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.
 • Onerva sekä Autismi- ja Aspergerliitto ovat tehneet monimuotoista autismin kirjoon liittyvää yhteistyötä siitä asti, kun liitto perustettiin vuonna 1997.

 

Kuuloliitto ry (ent. Kuulonhuoltoliitto)

 • Kuuloliitto on jäsenyhdistystensä muodostama sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, jolla on myös kuntoutustoimintaa.
 • Liiton visio on, että yhteiskunta on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Toiminnan arvoja ovat yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja ihmisläheisyys.
 • Onerva on järjestänyt yhteistyössä Kuuloliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa kuntoutustoimintaa ja koulutusta sekä perheille että ammattihenkilöstölle.

 

Kuurojen liitto ry

 • Jäsenyhdistystensä valtakunnallisen keskusliiton tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.
 • Liiton visioissa viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
 • Onerva pyrkii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kehittämään viittomakielisten lasten ja nuorten koulutusta, ja tarjoamme koulumme oppilaille viittomakielisen yhteisön.

 

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

 • Kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä valtakunnallinen järjestö koostuu paikallisyhdistyksistä.
 • Liitto tarjoaa vertaistukea ja tietoa koko perheelle ja lapsen lähipiirille.
 • Onerva ja Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto käsittelevät yhdessä kuulovammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

 

Näkövammaisten keskusliitto ry

 • Näkövammaisten keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää näkövammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja, kuten kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa.
 • Onerva tekee yhteistyötä Näkövammaisten keskusliiton- erityisesti kuntoutuksen ja aluesihteeriverkoston - kanssa kouluikäisten näkövammaisten lasten ja nuorten asioissa.

 

International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)

 • Kansainvälinen näkövamma-alan kattojärjestö edistää näkövammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada koulutusta sekä tukee siten täyden toimintakyvyn saavuttamista ja osallisuutta.
 • Onerva osallistuu ICEVI:n toimintaan osana Euroopan alueorganisaatiota, ja Suomen yhteyshenkilönä toimii Onervan työntekijä.

 

Näkövammaiset lapset ry

 • Näkövammaiset lapset ry on Raha-automaattiyhdistyksen tuella toimiva näkövammaisten lasten vanhempainyhdistys.
 • Yhdistyksessä mukana on eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten perheitä joka puolelta Suomea.
 • Onerva tekee yhteistyötä kouluikäisten lasten perheiden kanssa koulunkäyntiin liittyvissä kasvatuksellisissa, kuntoutuksellisissa ja pedagogisissa asioissa.

 

Sokeain Lasten Tukisäätiö

 • Sokeain lasten tuki ry perusti vuonna 2001 Sokeain Lasten Tukisäätiön.
 • Säätiö tukee lasten näkövammaiskysymyksiin liittyvää koulutus- ja valistustyötä sekä myöntää apurahoja näkövammaisalan tutkimustoimintaan ja avustuksia lasten harrastuksiin ja toimintavälineisiin.
 • Onerva tekee yhteistyötä säätiön kanssa järjestämällä mm. kouluikäisille lapsille ja heidän kanssaan työskenteleville koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea.