Valteri

  • Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskusten verkosto, joka toimii Opetushallituksen alaisuudessa.
  • Valteri tarjoaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin erityisesti, kun tuen tarve liittyy autismin kirjoon, kieleen ja kommunikaatioon, kuulemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, monivammaisuuteen, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin ja näkemiseen.
  • Onerva on yksi kuudesta Valteri-keskuksesta.

 

Hypeks

  • Hyvinvointia ja pedagogiikkaa Keski-Suomessa (Hypeks) -asiantuntijaverkoston tavoitteena on jakaa ja koota asiantuntemusta sekä vaikuttaa yhdessä ajankohtaisiin oppimiseen ja koulun käynnin tukeen liittyviin asioihin.
  • Onerva kuuluu verkostoon, jonka muita jäseniä ovat mm. Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki Instituutti, EduCluster ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Satakieli-ohjelma

  • Satakieli on verkosto- ja yhteistyöohjelma, jonka kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.
  • Ohjelmassa tehdään työtä paremman yhteiskunnan luomiseksi kuulovammaisille lapsille.
  • Satakieli-ohjelma toimii yhteistyössä yliopistollisten sairaaloiden, useiden yliopistojen, vanhempainjärjestöjen, kuulovammaisjärjestöjen sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa, joihin kuuluu myös Onerva.