Niilo Mäki Instituutti

 • Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö, joka toimii Jyväskylän yliopiston yhteydessä.
 • Niilo Mäki Instituutti ja Onerva ovat tehneet tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä kuulovammaisuuteen, kielellisiin oppimisvaikeuksiin ja autismin kirjoon liittyvissä kysymyksissä koko instituutin toiminnan ajan.

 

Agora Center

 • Agora Center on Jyväskylän yliopiston erillislaitos, jonka tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • Yliopiston perinteisen laitosrakenteen rajat ylittävä verkosto-organisaatiotoiminta palvelee yhteistyökumppaneita sekä tiedemaailman sisällä että sen ulkopuolella.
 • Onerva on ollut kehittämässä mm. esteettömiä mobiilipalveluja näkövammaisille osana Tekesin rahoittamaa Arjen mobiilipalvelut -hanketta.

 

EduCluster Finland

 • Koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio tekee yhteistyötä yksityishenkilöiden ja organisaatioiden osaamisen kehittämiseksi sekä erilaisten koulutuksen järjestäjien kanssa.
 • Yhteistyössä EduClusterin ja muiden toimijoiden kanssa Onerva on ollut kehittämässä ja toteuttamassa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvää toimintaa ja koulutuksia.
 • Onerva on osallistunut EduClusterin koulutushankkeisiin sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Celia

 • Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa. Se tuottaa ääni-, piste- ja elektronisia kirjoja sekä kohomateriaalia.
 • Onerva on mukana Celian kohomateriaalin suunnittelussa ja opastamassa loppukäyttäjiä.

 

Keskussairaalapiirit ja terveyskeskukset

 • Yliopistollisiin keskussairaalapiireihin kuuluvat sairaanhoitopiirit tarjoavat erikoissairaanhoidon palveluja ja vastaavat alansa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta.
 • Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa.
 • Onerva tekee yhteistyötä mm. kuntoutusohjaajien, apuvälineyksiköiden ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.