Valteri-koulu Onerva on yksi kuudesta valtion ylläpitämän Valteri-koulun toimipisteestä. Erityiskouluna tehtävänämme on järjestää esi-, perus- ja lisäopetusta oppilaille, jotka näkemiseen, kuulemiseen tai kieleen liittyvän vaikeuden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Tarjoamme tarvittaessa myös asumispalveluja kauempaa tulevia oppilaita varten.

Opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on laadittu valtakunnallisten perusteiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Oppilaan kanssa työskentelevään moniammatilliseen työryhmään kuuluu opetushenkilöstön lisäksi kuntoutuksen ja oppilaskodin työntekijöitä.

Opetus sekä oppimista tukeva kuntoutus ja ohjaus muodostavat kokonaisuuden. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena kaikessa koulun toiminnassa. Siten myös oppilaskoti on oppimisympäristö. Sen monipuolinen vapaa-ajan toiminta ja kodinomainen ympäristö ovat olennainen osa kokonaiskuntoutusta.