Oppilas käyttää suurentavaa lukulaitetta

Arvioinnin tavoitteena on asiakkaan oppimisen, toimintakyvyn, kehitystason, käyttäytymisen tai mielialan arviointi. Tämä tehdään hänen toimintaedellytystensä parantamiseksi, opetus- ja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi, pedagogisen arvion ja selvityksen tueksi tai osana diagnostista selvittelyä. Arviointi tapahtuu moniammatillisesti asiakkaan erityistarpeiden pohjalta.

Arviointi tehdään tukijakson aikana tai yksilöllisellä arviointikäynnillä tai -jaksolla. Myös ohjauskäynnin yhteydessä voidaan tehdä jatkoselvittelyille suuntaa antava arviointi. Arvioinnin jälkeen pidetään palautekeskustelu ja laaditaan kirjallinen yhteenveto. Arvioinnin sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan tarpeiden ja maksusitoumuksen antajan määrittelyn mukaan.

Lue lisää arvioinnin sisällöistä ja osa-alueista

Yhteydenotot

Näkemiseen liittyvät vaikeudet
Marja Lounaskorpi
Puhelin: 0295 332 723
Sähköposti: marja.lounaskorpi@valteri.fi

Kieleen, kuulemiseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet
Pia Pirinen
Puhelin: 0295 332 877
Sähköposti: pia.pirinen@valteri.fi

Autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt
Päivi Norvapalo
Puhelin: 0295 332 858
Sähköposti: paivi.norvapalo@valteri.fi