Oppilas ja ohjaaja käyttävät pistenäyttöä

Onervasta voi tilata ohjauskäyntejä kouluihin, päiväkohteihin, ryhmäkoteihin, toimintakeskuksiin tai koteihin.

Ohjauskäynti sisältää asiakkaan seuraamisen hänen omassa toimintaympäristössään ja sen jälkeen pedagogisen ohjauskeskustelun. Ohjauskeskusteluun osallistuvat lähityöntekijät (esimerkiksi opettaja, koulunkäynnin ohjaaja ja terapeutit), huoltajat sekä mahdollisesti myös itse asiakas.

Ohjauskäynti voi kestää kerrallaan kolme tai kuusi tuntia. Käyntikertoja voi olla tarvittaessa useita. Ohjauskäynneistä laaditaan kirjallinen yhteenveto.

Ohjauskäynnin tavoitteena voi olla:

  • pedagoginen ja kuntoutuksellinen ohjaus
  • opetusjärjestelyjen ja tukitoimien suunnittelu
  • kouluratkaisujen ja jatko-opintojen suunnittelu
  • tuki pedagogisten asiakirjojen laatimiseen
  • nivelvaiheiden tuki
  • henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen
  • arjen hallinnan tuki
  • omatoimisuustaitojen ohjaaminen
  • yhteistyön rakentaminen moniammatillisesti
  • kokonaistilanteiden kartoitus ja tarvittavat arvioinnit.

Yhteydenotot

Näkemiseen liittyvät vaikeudet
Teija Kettu
Puhelin: 0295 332 729
Sähköposti: teija.kettu@valteri.fi

Kuulemiseen liittyvät vaikeudet
Kristiina Pitkänen
Puhelin: 0295 332 878
Sähköposti: kristiina.pitkanen@valteri.fi

Kieleen liittyvät vaikeudet
Sari Ahila
Puhelin: 0295 332 876
Sähköposti: sari.ahila@valteri.fi

Autismin kirjoon liittyvät vaikeudet
Tero Kujala
Puhelin: 0295 332 862
Sähköposti: tero.kujala@valteri.fi