Tukijakson tavoitteena on tukea oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin omassa lähikoulussaan tai jatko-opinnoissaan. Ne toteutetaan ryhmämuotoisina tai yksilöjaksoina Valteri-koulu Onervassa tai oppilaan omassa lähikoulussa. Jakson pituus vaihtelee tavallisesti yhdestä neljään viikkoon. Yksilöjaksojen pituus voi olla yhdestä kolmeen päivään.

Tukijaksojen sisällöt, tavoitteet ja painopisteet vaihtelevat oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteet määritellään yhteistyössä lapsen tai nuoren oman koulun, huoltajien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. Tukijaksosta laaditaan moniammatillisiin arviointeihin perustuva yksilöllinen palaute.

Arvioiva tukijakso:

 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • koulupaikka-arviojakso (myös koulupaikkaa Valteri-koulu Onervasta hakevat oppilaat)
 • oppimiseen ja kuntoutumiseen liittyvien taitojen harjoitteleminen sekä vertaistuen tarjoaminen
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

 

Nivelvaiheen tukijakso:

 • oppilaan koulunkäynnin tukeminen nivelvaiheissa (esiopetuksesta alkuopetukseen, toiselta kolmannelle luokalle tai kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyminen)
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi pedagogiikan ja kuntoutuksen näkökulmasta
 • taitojen harjoitteleminen ja vertaistuen tarjoaminen
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheista vanhemmille
 • tuki kolmiportaisen tuen toteuttamisen suunnitteluun oppilaan lähikoulussa

 

Jatko-opintojen tukijakso:

 • nuoren tukeminen opintojen jatkamiseen ja selviytymään mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa; tukijakso on tarkoitettu perusopetuksen päättövaiheessa oleville nuorille
 • nuoren tukeminen oppilaanohjauksellisesta näkökulmasta
 • oppilaan oppimisedellytysten, opiskelutekniikoiden sekä kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointi
 • taitojen harjoitteleminen ja vertaistuen tarjoaminen
 • moniammatillisiin arviointeihin perustuvan yksilöllisen palautteen saaminen sekä jatko-opintojen suunnittelu
 • joidenkin tukijaksojen yhteydessä mahdollisesti informatiivinen koulutus nivelvaiheesta vanhemmille

 

Tukistartti/yksilötuki:

 • yksilöllisesti rakennettu kielellisiä valmiuksia ja taitoja kehittävä opetus, joka toteutuu lapsen omassa esiopetus- tai kouluympäristössä
 • oppilaan koulunkäynnin tukeminen lähikoulussa
 • oppilaan oppimisvaikeuksien laajentumisen ennaltaehkäisy
 • keinoja lapsen kanssa työskenteleville ammattilaisille kielellisen tuen toteuttamiseen

Kohderyhmänä ovat lähinnä:

 • oppilaat, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia
 • oppilaat, joiden luku- ja kirjoitustaito on puutteellinen
 • oppilaat, joiden kielelliset vaikeudet ovat niin suuret, että heillä on sen perusteella riski syrjäytyä