Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjaajana toimii työnohjaajakoulutuksen saanut henkilö. Työnohjauksessa paneudutaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviin kysymyksiin sekä yksittäisiin asiakas- ja oppilastilanteisiin.

Työnohjauksen olennainen tehtävä on saattaa ohjattava pohtimaan suhdettaan työhönsä ja kokemuksiinsa. Työnohjaajan ja mahdollisten muiden osallistujien tehtävä on auttaa ohjattavaa myös näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus perustuu vuorovaikutukseen, jossa kaikki oppivat toisiltaan.

Työnohjaamme ovat opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Teemme yksilö-, työyhteisö- ja ryhmätyönohjausta.

Tutustu työnohjaajiimme

Yhteydenotot

Päivi Norvapalo
Puhelin: 0295 332 858
Sähköposti: paivi.norvapalo@valteri.fi