Pekka Karmala

Pekka Karmala

ohjaava opettaja, erityisopettaja

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009 lähtien. Olen koulutukseltani myös liikunnanopettaja, opinto-ohjaaja sekä seksuaalineuvoja. Monipuolisen koulutukseni ja aiempien työtehtävien kautta uskon omaavani monipuolisen näkemyksen työn arkeen. Nykyisin työskentelen ohjaavana opettajana Onervassa. Toimin ryhmä- ja yksilötyönohjaajana. Työnohjaajana lähestymistapani on voimavaroja etsivä ratkaisukeskeinen työote. Teetpä työtä yksin tai yhdessä työnohjaus antaa oivallisen mahdollisuuden työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Toistemme kohtaaminen – kuunteleminen, kysyminen ja keskusteleminen auttavat meitä tulkitsemaan työyhteisön viestejä. Työ ei ehkä ole elämäntyö, mutta osa elämää.

Raija Kattilakoski

Raija Kattilakoski

ohjaava opettaja, erityisopettaja

Olen koulutukseltani alun perin ammatinopettaja, josta myöhemmin pätevöidyin luokan- ja erityisopettajaksi. Päätyöurani olen tehnyt yläkoulussa, jossa toimin mm. aineen- ja erityisopettajana sekä opinto-ohjaajana n. 16 vuotta. Olen tehnyt opetus- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen liittyvää suunnittelu- ja koulutustyötä vuodesta 2009 lähtien. Työnohjaustyylini on ratkaisukeskeinen, keskusteleva, kuunteleva ja myötäelävä. Työnohjauksessa korostan työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä. Menetelminä käytän keskustelun lisäksi toiminnallisia menetelmiä asiakkaan tarpeitten ja toiveitten mukaan.

Marja Lehmuskoski

Marja Lehmuskoski

näönkäytön asiantuntija, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja

Olen pohjakoulutukseltani terveydenhuollon ammattilainen. Pääosan työstäni olen toiminut erityiskoulussa lasten ja nuorten, perheiden ja moniammatillisen työyhteisön parissa. Tällä hetkellä toimin näönkäytön asiantuntijana Onervassa. Työnohjaajaopinnot ovat tuorein jatko-opiskelu, millä ammattitaitoani olen täydentänyt. Työnohjauksessa näkökulma, josta asioita katson, muodostuu useammasta osatekijästä painottuen vuorovaikutukseen, ilmiöiden välisiin suhteisiin ja kokemukselliseen oppimiseen. Ajattelen työnohjauksen mahdollistavan työntekijän, työyhteisön ja työtapojen kehittymistä omien kokemusten tarkastelun ja jäsentämisen avulla. Tähän tarvitaan vuorovaikutusta; kiireetöntä kuuntelua, keskustelua, kysymistä – tunteitakaan unohtamatta!

Tero Makkonen

Tero Makkonen

psykologi, johdon coach

Valmistuin työnohjaajaksi 2003 ja siitä lähtien olen työnohjannut sosiaali- ja terveysalan ja opetusalan ammattilaisia. Esimiehiä olen myös työnohjannut ja valmentanut ryhmissä ja yksilöinä. Valmentava ja ratkaisukeskeinen työote on minun tapani tehdä työnohjausta. Haluan, että työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä kohti selkeää päämäärää. Työprosessien tarkastelu ja kehittäminen paremmin vastaamaan työelämän tarpeita on se mistä innostun. Mielestäni hyvinvointi ja jaksaminen tulevat yksinkertaisesti töitä tekemällä, tämä edellyttää toki sitä, että mm. resurssit ja osaaminen ovat kohdillaan. Näiden lähtökohtien ja työnohjattavien toiveiden ympärille työnohjaukseni ja valmennukseni rakentuvat.

Marjatta Mikola

Marjatta Mikola

kehittämispäällikkö, erityisopettaja

Olen toiminut opetus- ja kasvatusalalla työnohjaajana vuodesta 1998. Aiemmin työskentelin perusopetuksessa laaja-alaisena erityisopettajana, sairaalakoulun opettajana sekä ohjaavana opettajana. Nykyisin työskentelen kehittämispäällikkönä Onervassa. Työnohjaajana lähestymistapani on ratkaisukeskeinen työote. Ohjaan työyhteisöjä, ryhmiä ja teen myös yksilötyönohjauksia. Olen konsultoinut kouluyhteisöissä oppimisen tuen ja koulunkäynnin kysymyksissä. Lisäksi olen toiminut kehittämiskumppanina ja kouluttajana konsultatiivisen ja ohjaavan työotteen kehittämisessä kunnissa. Uskon ihmisten välisen vuorovaikutuksen voimaan, keskusteluun, kysymiseen ja kuuntelemiseen. Ristiriidoissa piilee mahdollisuus uuden oppimiseen.

Päivi Norvapalo

Päivi Norvapalo

ohjaava opettaja, erityisopettaja, fysioterapeutti

Olen toiminut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja lastensuojelualalla työnohjaajana vuodesta 2007. Nykyisessä työssäni olen toiminut 18 vuotta ohjaavana opettajana, vahvin osaamisalueeni on autismin kirjon asiakkaat ja teemoista haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen. Työnohjauksessani asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä mitenkään näihin teemoihin. Työurani alussa työskentelin neljä vuotta fysioterapeuttina. Työnohjattavana minulla on työyhteisöjä, ryhmiä sekä yksilötyönohjauksia. Pidän hyvin erilaisia työnohjauksia työnohjattavien laatimien tavoitteiden pohjalta: asiakkaitten asioiden case-työnohjauksia, koulutustyönohjauksia ja ratkaisukeskeiseen keskusteluun perustuvia työnohjauksia.

Sirpa Oja

Sirpa Oja

ohjaava opettaja, erityisopettaja

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009. Aiemmin olen työskennellyt erityisluokanopettajana, johtavana koordinoivana ja konsultoivana erityisopettajana kuntasektorilla yli 20 vuotta. Lisäksi olen toiminut erityisopetuksen, oppilashuollon ja opetussuunnitelmien valtakunnallisissa kehittämishankkeissa viime vuosina. Nykyisin työskentelen ohjaavana opettajana Onervassa, jolloin työnkuvaani kuuluu mm. kouluttajana ja konsulttina toimiminen. Työnohjaajana olen ohjannut yksilöitä, pien- ja suurryhmiä ja työyhteisöjä. Pyrin työnohjauksessa tarjoamaan ohjattaville foorumin, jossa ohjattavat voivat pysähtyä tutkimaan työtään, etsimään yhdessä ratkaisuja työssä heränneisiin ongelmiin, käsittelemään työn herättämiä tunteitaan ja voimaantumaan. Uskon reflektion ja dialogisen yhdessä pohtimisen tuovan uusia oivalluksia, jotka tukevat työssä jaksamista.

Yhteydenotot

Päivi Norvapalo
Puhelin: 0295 332 858
Sähköposti: paivi.norvapalo@valteri.fi