Oppilaat viettävät vapaa-aikaa asuntolassa

Oppilaskoti tarjoaa oppilaille turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön, joka on myös oppimisympäristö. Oppilaan yksilölliset tarpeet ja edellytykset toimivat suunnittelun pohjana. Toiminnan tavoitteena ovat HOJKS-asiakirjaan merkityt henkilökohtaiset tavoitteet sekä omatoimisuuteen ja oman elämän hallintaan ohjaaminen.

Oppilaskodin kuntouttava arki sisältää myös oppilaan kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen tukemisen ja kehittämisen. Vertaisryhmä vaikuttaa usein näidenkin taitojen kehittymiseen merkittävällä tavalla.

Päävastuu oppilaan kuntouttavan arjen asioiden hoitamisesta on ns. omaohjaajalla. Hän vastaa yksilöllisten tavoitteiden asettamisesta, tarpeellisten toimintojen harjoittamisesta ja tavoitteiden saavuttamisen arvioimisesta yhdessä muun työryhmän kanssa.

Oppilaskodin ohjaajat huolehtivat lisäksi virike- ja vapaa-ajan toimintojen tarjoamisesta. Vapaa-ajanohjaajat vastaavat säännöllisten vapaa-ajantoimintojen koordinoinnista ja ohjaamisesta sekä käytännön järjestelyistä. Kaikkea toimintaa kuvaa kiireettömyys ja joustavuus.