Valteri täydentää kunnallisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Oppilaan ensisijainen koulupaikka on aina oman kunnan lähikoulussa. Kunta voi hakea oppilaspaikkaa Valteri-koulusta oppilaalle, joka tarvitsee perusopetuslain 17§:ssä tarkoitettua erityistä tukea. Oppilaspaikka voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi.

Valteri-koulu Onervassa Jyväskylässä opiskelee oppilaita, joilla on erityisesti kieleen ja kommunikaatioon, näkemiseen ja/tai kuulemiseen liittyviä tuen tarpeita. Valteri-koulu Onervassa opiskellaan pienryhmissä, joissa on enintään 8 oppilasta. Koulussa on oppilaita esiopetuksessa, peruskoulussa ja lisäopetuksessa (nk. 10-luokka). Valteri-koulu järjestää myös oppimista tukevaa kuntoutusta osana koulupäivää. Jokaisen oppilaan oppiminen ja kuntoutuminen suunnitellaan yksilöllisesti henkilökohtaisessa opiskelun järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

HOJKS:n tarkistuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain, voitaisiinko oppilas integroida kunnan järjestämään perusopetukseen.

Ennen koulupaikkahakemusta Valteri-kouluun edellytetään tukijakso, johon tarvitaan kunnan maksusitoumus.

Hakupaperit ohjeineen esiopetukseen ja luokille 1-9 lähetetään pyydettäessä. Hakuaika päättyy 12.4.2017. Ennen päätöksen tekemistä kunta ja Valteri-koulu Onerva sopivat kunnan kustannettavaksi tulevista kuljetuksista sekä mahdollisista henkilökohtaisista avustajapalveluista.

Päätös ilmoitetaan huoltajille ja kunnalle huhtikuun aikana. Uudet oppilaat otetaan Valteri-koulu Onervaan lukuvuoden alusta 1.8.2017 alkaen. Lisäopetukseen haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta, mutta myös lisäopetuksen valinta edellyttää tukijaksoa Valteri-koulussa.

Esiopetus ja perusopetus (luokat 1-9)

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita esi- ja perusopetuksen oppilaaksi hakemisesta antavat

- Oppimispäällikkö Raija Väisänen (näkemiseen liittyvä tuen tarve)
Puh. 0295 332 710, sähköposti raija.vaisanen@valteri.fi

- Ohjaava opettaja Kristiina Pitkänen (kuulemiseen liittyvä tuen tarve)
Puh. 0295 332 878, sähköposti kristiina.pitkanen@valteri.fi

- Ohjaava opettaja Sari Ahila (kieleen ja kommunikaatioon liittyvä tuen tarve)
Puh. 0295 332 876, sähköposti sari.ahila@valteri.fi

Lisäopetus (10. luokka)

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita lisäopetuksen (10. luokka) oppilaaksi hakemisesta antavat

- Oppimispäällikkö Raija Väisänen
Puh. 0295 332 710, sähköposti raija.vaisanen@valteri.fi

- Ohjaava opettaja Pekka Karmala
Puh. 0295 332 879, sähköposti pekka.karmala@valteri.fi

- Koulukuraattori Päivi Nurmi
Puh. 0295 332 735, sähköposti paivi.nurmi@valteri.fi