Oppilas kuntoutuspallon kanssa

Oppimista tukeva kuntoutus on moniammatillista ja tavoitteellista työtä oppilaan oppimisen ja itsenäisen toiminnan edistämiseksi. Kuntoutuksen asiantuntemus on mukana oppilaan arjessa monin tavoin.

Kuntoutustoimintaan kuuluvat yksilöllisten tarpeiden mukaiset oppilashuollon toimet, fysio-, puhe- ja toimintaterapia, psykologin, koulukuraattorin ja sairaanhoitajan palvelut sekä näönkäytön, pistekirjoituksen, liikkumistaidon, itsenäisen elämisen taitojen ja teknisten apuvälineiden käytön ohjaus. Osa kuntoutuksesta toteutuu kahdenkeskisessä tapaamisessa, mutta kuntoutustyöntekijä voi olla mukana myös opetusryhmissä, retkillä tai oppilaan vapaa-ajalla.

Kuntoutustyöntekijät toimivat kuntouttavan ryhmän vetäjinä yksin tai toisen koulun työntekijän kanssa. He tukevat koululaisen oppimista kuntoutuksen keinoin opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa tai ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Kuntoutustyöntekijät myös ohjaavat ja konsultoivat oppilaan lähityöntekijöitä.