Oppilaat seuraavat opettajan viittomista

Tehtävänämme on tukea lasten ja nuorten opiskelua lähikouluissaan erityisesti silloin, kun tuen tarpeet liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, kieleen tai vuorovaikutukseen. Tarjoamme tukipalveluita oppivelvollisuusikäisten lisäksi myös alle kouluikäisten sekä oppivelvollisuutensa jo päättäneiden oppimisen ja kuntoutumisen tueksi.

Palvelumuotojamme ovat ohjauskäynnit, tukijaksot, arviointi, kuntoutus sekä työnohjaus. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja tuotamme materiaalia.

Palvelumme ovat pääosin maksullisia. Niiden tavoitteet, sisällöt, kestot ja toteuttamistavat vaihtelevat tarpeen ja tilaajan toiveiden mukaan. Palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten tai nuorten tarpeisiin tai vaikkapa koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin.

Räätälöimme palvelut ja palvelukokonaisuudet yksilöllisesti, asiakastamme kuunnellen ja yhdessä heidän kanssaan, jotta pystyisimme olemaan hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen onerva.tukipalvelut@valteri.fi tai puhelimitse numeroon 0295 332 700 (vaihde).