Oppilas ja ohjaaja kuntoutuspallon kanssa

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja tukea hänen oppimistaan koulunkäynnin eri vaiheissa. Se voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista asiakkaan tarpeista riippuen.

Kuntoutusjakson jälkeen laaditaan kirjallinen yhteenveto asiakkaalle ja maksajalle.

Palvelujamme ovat: